Copyright 2024 - parafia-pruchna.pl

Kronika ks. Wengierka 1963-70

Tekst oryginalny pisany ręcznie. Wyrazy których nie udało się odczytać, oznaczono przez wykropkowanie.

Szybkie przejście do roku: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 19691970

Kronika Rzymsko Katolickiej Parafii – Okres duszpasterski Ks. Wengierka

ROK 1963

Z dniem 01.09.1963 - na podstawie dekretu J.E.Ks. Biskupa Herberta Bednorza - do parafii przybywa z Katowic - Zawodzia młody nowy kapłan Ks. Gerard Węgierek rodem z Chorzowa Batorego, aby objąć w charakterze wikariusza - substytuta - duszpasterstwo w parafii Pruchna.

Dotychczasowy Ks. proboszcz Franciszek Porosz, który przez 9 lat duszpasterzował parafii Pruchna, przechodzi w stan spoczynku.

03.09.1963 – wtorek - w uroczystość św. Papieża Piusa X - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1963/1964 i nowego Roku Nauki Religii: z kazaniem, Mszą świętą i błogosławieństwem. Ks. Substytut zaprowadza Mszę świętą szkolną - w każdą środę o godzinie 7.00 rano i w niedzielę o godzinie 9.30. Następuje zapis dzieci na lekcje religii.

08.09.1963 - niedziela - księża i parafianie uczestniczą w odpuście parafialnym w Kończycach Małych- Narodzenie N.M.P.

Zaprowadza się niedziele stanowe w parafii - dla każdego stanu parafii - mężczyźni i młodzieży w każdą pierwszą niedzielę, panny w drugą, dzieci i młodzież szkolna - w trzecią, a niewiasty w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Wygłaszana jest do każdego stanu w niedzielę stanową po Mszy św. - nauka stanowa! - w czasie Mszy św.

15.09.1963 I niedziela - żniwna w parafii! Rolnicy tutejsi jednak wcale się do tego nie przyczyniają, nawet Mszy św. nie zamawiają!

Od przyszłego miesiąca października zaczyna się nauczanie religii dzieci przed­szkolnych - znosi się zwyczaj zbierania ofiary na Mszy św.

22.09.1963 - odpust św. Michała w Kończycach Wielkich. Księża parafialni uczestniczą w nim, jak i parafianie.

Od 29.09 – 06.10.1963 - XIX Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego.

Z wtorkiem rozpoczyna się w parafii przepiękne nabożeństwa różańcowe, ale zainteresowanie tym parafian, bardzo znikome!.

Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego obchodzony jest pod hasłem "Abyście się wzajemnie miłowali". Zaprowadza się praktykę Mszy św. - I Czwart­kowej kapłańskiej. Podtrzymuje się tradycję Mszy św. I Piątkowej- druga dodatkowa wieczorem o godzinie 18.00. Mszy św. I Sobotniej do Niepokalanego Serca Maryi.

W I Piątek - rano po Mszy Świętej litania do Serca Jezusowego, wieczorem - Publiczne pobłogosławienie. I Sobota - Litania do N.M.P. i błogosławieństwo. Udział wiernych wzrasta.

W tygodniu na Mszy św. -2,3 ludzi teraz jest.

Strasznie opornie to idzie!. Odbywa się błogosławieństwo niemowląt i dzieci przedszkolnych.

Pierwsze zebranie Rady Parafialnej!

Członkowie:                                

  • p. Gabryś Florian - murarz z Bąkowa
  • p. Czakon Jan - rolnik z Pruchnej
  • p. Adamczyk Józef - rolnik z Pruchnej
  • p. Gawłowski Karol - górnik z Pruchnej (brat ks. prob. Adolfa Gawłowskiego z Istebnej)
  • p. Tyrytko Józef - stolarz z Pruchnej

07.10.1963 - poniedziałek - uroczystość M.B. Różańcowej- wyświetlanie przeźro­czy filmowych o różańcu świętym, po nabożeństwach różańcowych ćwiczenie pieśni religijnych - maryjnych!

Wprowadzono w parafii nauczanie religii dla młodzieży parafialnej.

Kurs starszy od 17 lat wzwyż i młodzieży do 17 lat. Przybywa około 80 młodzieńców i panien.

Pragniemy stary, zmurszały drewniany ołtarz w prezbiterium kościoła wymienić na nowy, murowany, zapowiedź i zaakceptowanie sprawy budowy ołtarza.

31.10.1963-w parafii Soborowy Dzień Wieczerzy Pańskiej. Cała rodzina parafialna u Stołu Pańskiego. Wiele Komunii.

W środę o godzinie 20 — delegacja parafii wyjeżdża z księdzem administratorem (przyszedł następny dekret) do Częstochowy, na Jasną Górę - ze „Złotą Księgą Soborową”- przeszło 30 uczestników.

Uroczyście obchodzono w niedzielę rocznicę poświęcenia Kościoła w Pruchnej- kiermasz.

10.11.1963 - 90 lecie istnienia Kościoła - na uroczystą sumę Jubile­uszową zaproszono naszego parafianina i dobroczyńcę Kościoła Ojca Przeora Hermana.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - nabożeństwo, kazanie i procesja na cmentarz!

Tridum św. dla młodzieży przed uroczystością św. Stanisława- Patrona Młodzieży. W niedzielę odpust św. Marcina w Ochabach.

Konferencja dla rodziców klas szkolnych na probostwie.

Nareszcie uczy się dzieci w jednym z przystosowanych pokoi dla tego celu na piętrze.

26.11.1963 - w środę Wieczna Adoracja! W parafii, wystawienie i godziny adora­cji według dzielnic w parafii.-

Adwent! - czas pokuty i umartwienia - zachęcam wiernych do Spowiedzi Adwento­wej i udziału we Mszy św. Roratniej o godzinie 7.00.

Frekwencja dzieci i starszych duża. Dzieci losują figurkę. Dziennie do rodzin idzie odmawiać kapłan cząstkę Różańca św. u dzieci, które wylosują figurkę Matki Boskiej. Przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP- tridum dla młodzieży żeńskiej. Udział panien raczej nie budujący.

Lepiej chwyta mieszane: i chłopców i dziewcząt!

Odpust św. Barbary w Strumieniu. Udział biorą w procesji księża parafialni i parafianie.

Kończymy powoli budowę-renowację ołtarza głównego w kościele. Duża i fizyczna prócz materialnej pomoc mężczyzn i kilku młodzieńców w parafii.- Przeżywamy pierwsze, wspólnie z nowym duszpasterzem święta Bożego Narodzenia! Pasterka przy bardzo licznym współudziale wiernych o godzinie 24.00.

Rozpoczynam kolędę - 13 dzielnic!.

W przyszłą niedzielę przybywa do nas z kolędami chór mieszany z Zebrzydowic pod batutą p. organisty Ludwika Bryłki.

Kończymy z Bogiem Stary Rok 1963!

do góry


ROK 1964

W niedzielę oktawy Bożego Narodzenia!- w parafii koncert religijny-kolędowy. Przybywa chór mieszany z parafii Zebrzydowice.

Po Nowym Roku - pod koniec stycznia- w parafii Tydzień Modłów o Zjednoczenie Chrześcijan.

WIELKI POST - kazania pasyjne głosi osobiście Ja (administrator /nadeszło zatwierdzenie przez władze państwowe) Węgierek. Udział wiernych bardzo duży. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów i kazań pasyjnych!- trzeba będzie szczególnie podziękować!! Parafia sprawiła nowy ornat mszalny- fioletowy.

Wydatną pomoc i zainteresowanie parafią okazuje nasz Pruchnianin ks. Józef Herman - przeor 00. Redemptorystów z Gliwic. On także bardzo owocnie przepro­wadził Rekolekcje Wielkopostne Parafialne w Pruchnej od 15.03- 22.03.1964r. Duża liczba przyjętych Komunii św. i bardzo liczne spowiedzi św. z pewnością odmieniły niejedno w naszej parafii.

Uroczystość I Komunii Świętej w parafii i Wczesnej Komunii św. dzieci.

03.05.1964- Wizytacja i Bierzmowanie w parafii, na którą przybywa J.E.Ks. Bpa. Juliusz Bieniek* Spotkanie księdza Biskupa po Bierzmowaniu z poszczególnymi stanami parafii.

W poniedziałek - Msza św. i błogosławienie małych dzieci z matkami.

28 maja 1964 - UROCZYSTA PROCESJA BOŻEGO CIAŁA!

31 maja 1964 – ogólnodiecezjalna pielgrzymka stanowa mężów i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. Pojechaliśmy pociągiem z Pruchnej o godzinie 4.00 rano. Z Pruchnej pojechało ze mną kilkudziesięciu mężczyzn i młodzieńców.

W przyszłą niedzielę w Pruchnej - Dzień Skupienia dla młodzieży męskiej i żeńskiej- całego dekanatu!'. Dzień Skupienia przeprowadził przy bardzo licznym udziale młodzieży dekanatu ks. proboszcz Szarlej z Drogomyśla.

Mamy nowe, pancerne tabernakulum, wykonane ze stali szlachetnej i obłożone marmurem czamo-białym-carara!

28.06.1964 - wyjazd z dziećmi i rodzicami I Komunii św. do Częstochowy.

Odpust - nawiedzenia NMP w Chybiu.

1/2.08.1964 - udaję się z parafią do M.B. w Kalwarii Zebrzydowskiej przed świętem MB Śnieżnej!

Generalne uporządkowanie, podniesienie poziomu, wymiana płotów - cmentarza parafialnego, pomagają i ewangelicy-

Odnowienie i uratowanie przed dewastacją zupełną - zabytkowego obrazu Św. Anny, Konserwację przeprowadza p. konserwator J z Lublińca.

Odpust w Ochabach -

26.07.1964 - Uroczystość odpustowa Św. Anny w parafii.

15.08.1964 - Wniebowstąpienie NMP - pielgrzymka diecezjalna stanowa niewiast i panien do Piekar śląskich - Odpust w Zebrzydowicach.

26.08. 1964 - Odpust MB Częstochowskiej w Drogomyślu .

Zabieramy się do zainstalowania w pustych oczodołach wieży kościelnej- zegarów kościelnych i bicia zegarów.

Kolejarze fundują parafii - figurę św. Patronki Katarzyny.

Odpust MB w Kończycach Małych - Narodzenia N.M.P.

Mamy nowe wietnamskie chodniki w kościele.

Nabożeństwa różańcowe w parafii - udział wiernych bardzo budujący, ale nie wszyscy przychodzą!

XX Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego w parafii p.t. „Czyń dobrze każdemu- kultura serca!"

20.10.1964 - Soborowy Dzień Modlitwy i Pokuty w parafii- przedtem delegacja parafialna - wyjeżdża do Częstochowy z różańcem soborowym.

Renowacja dawnych figur M.B. i Serca Pana Jezusowego.

Uroczystość Chrystusa Króla - odpust w Chybiu.

12.11.1964 - Czwartek o godzinie 18.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Msza św. pontyfikalna z okazji 65-lecia kapłaństwa J.E. ks. Bpa Ordynariusza Stanisława Adamskiego.

26.11.1964 - Wieczna Adoracja w parafii.

Adwent - czas pokuty i umartwienia. Górnicy fundują - figurę swej Patronki św. Barbary. Ogłoszenie zamówień liturgicznych Mszy św.

do góry


ROK 1965

Tydzień Modłów o Zjednoczenie Chrześcijan - specjalne nabożeństwa zjednoczeniowe na których w specjalnych, krótkich kazaniach podawane są najnowsze problemy i przykłady myśli Soborowej i Zjednoczenia Chrześcijan!.

Zachęcanie parafian do udziału w rekolekcjach zamkniętych - Ks. Kazimierz Tabecki z Kokoszyc.

Kazania pasyjne w Wielkim Poście w tym roku głosi ks. wikary Jęczmionka ze Strumienia. W drodze wymiany osobiście głoszę kazania pasyjne w Strumieniu. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz stanowych prowadzę sam w parafii.

W Dni Krzyżowe i św. Marka - odbywają się procesje do Krzyży przydrożnych. Około 100 osób bierze w nich udział.

Ostatni IX Rok Wielkiej Nowenny 1000-lecia Chrztu Polski- pt. „Rok wierności Maryi”.

Tydzień Modłów o powołania Kapłańskie.

Kościół otrzymuje ogrzewanie ropne. Wykonuje je pan inż. Franciszek Kłyk z Imielina.

Koronacja ludowego obrazu M.B. Piekarskiej - pielgrzymka stanowa diecezjalna mężów i młodzieńców.-

BOŻE CIAŁO!. Procesja eucharystyczna przy bardzo licznym udziale wiernych udaje się do 4 Ołtarzy. Trasa pięknie przyozdobiona. Wierni.

Wierni na czas wakacji przyjmują licznie dzieci z rodzin parafii Wielkomiejskiej- Świętochłowic Śl.

Diecezjalny Dzień Skupienia dla młodzieży parafialnej.

Parafianie szczególnie nie zgłaszają się na rekolekcje zamknięte.

Rozpoczynamy remont organ w kościele.

Dzień Chorych i Starców bardzo owocnie przygotowany w parafii.

Msze odpustową św. Anny odprawia ks. Prałat Romuald Rak z Katowic, który wygłasza kazanie odpustowe.

Ks. proboszcz, dzieci i matki dzieci przedszkolnych udają się w pielgrzymce do Częstochowy.

Ćwiczymy pieśni na nabożeństwach różańcowych.

Rodziny oddają się pod opiekę Jasnogórskiej Pani- wędrówka obrazu poświęconego Tridum w parafii, przed uroczystością – „oddanie w niewolę miłości Maryi”.

Przebudowa i odnowa kostnicy na cmentarzu.

Koniec Roku 1965

do góry


ROK 1966

Nabożeństwo zjednoczeniowe - wyświetlanie przeźrocza „Papież Paweł VI w Ziemi świętej.”

Niedziela Pięćdziesiątnicy!- specjalne nabożeństwo parafialne - w intencji Kościoła, Ojca św. Episkopatu Polski.

Głębsze zainteresowanie się rekolekcjami zamkniętymi w Kokoszycach i Panewnikach. Kazania pasyjne głosi ks. wikary Salignacy ze Skoczowa.

3-maja 1966 - włączamy się w ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę- „Krucjata miłości i przebaczenia.”

Pomoc w zwózce Żwiru dla nowobudującego się kościoła MB Częstochowskiej w Drogomyślu.

Reprymenda dla opieszałych parafian za ……………….we Mszy św. w ciągu tygodnia!.

Kończymy ogrzewanie ropne Kościoła. Przygotowanie do malowania Kościoła.

Młodzież z księdzem proboszczem udaje się do Drogomyśla do pomocy przy budowie Kościoła.

Adwent - Roraty!- Dzieci licznie przybywają.

W święta Bożego Narodzenia Ks. Dziekan Porosz obchodzi …………………… święceń kapłańskich - uroczysta suma.

Kończymy statystyką i Mszą św. stary Rok.

do góry


ROK 1967

Zaczynamy z Bogiem Nowy Rok!

08.01.1967 - ks. proboszcz z młodzieżą parafialną wyjechał na wycieczkę- pielgrzymkę do żłóbka w Istebnej - Rodzice ministrantów w parafii na krótkim spotkaniu duszpasterskim na probostwie.

W Pruchnej odbywa się w niedzielę o godzinie 16.00 Dzień Skupienia przy żłóbku betlejemskim! młodzieży męskiej i żeńskiej dekanatu strumieńskiego.

Kolędy wykonuje chór mieszany z Chybia.

W dniach od 18.01 - 25.01.1967 - Tydzień Modłów o Zjednoczenie Chrześcijan. Dziennie o godzinie 17.00 w kościele krótkie Nabożeństwo Ekumeniczne.

Udział wiernych znikomy. Nie chwyta.

WIELKI POST - udział wiernych w Drodze Krzyżowej i Kazaniach Pasyjnych wzrasta. Kazania Postne głosi bardzo owocnie Ks. Norbert Niemiec z Cieszyna.

Zbieramy kolektę na remont dachu Kościoła i wieży. Ofiarność duża.

Święto ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO- Uroczysty Koncert Wielkanocny w Ochabach. Proboszcz Prucheński- głosiłem na Konwencie kazanie.

Mszę świętą z asystą odprawia Ks. dziekan Franciszek Jarczyk z Chybia.

W II Niedzielę po Wielkanocy- konferencja wychowawcza dla rodziców w salce parafialnej. Sporo dzieci najstarszych klas opuszcza lekcje religii!.- a niektórzy rodzice tym się wcale nie przejmują!

MAJ Nabożeństwa majowe przy dużym udziale wiernych.

W jedną z niedziel przybywa z kolektą do parafii Ks. Arkadiusz Miś - proboszcz z Drogomyśla- na budowę nowego Kościoła. Połów bardzo obfity! Choć z tym nie chciał się zdradzić. Życzymy Mu - potrzebuje i zachęcamy do ofiarności. Zapowiedziane - nawiedzenie parafii przez M.B. Jasnogórską.

28.05.1967 - pielgrzymka stanowa mężów i młodzieńców do Piekar Śl.

Procesja Bożego Ciała bardzo okazała. Idziemy Główną ulicą przelotową do 4 Ołtarzy- od kaplicy ewangelickiej - aż do mleczarni w Pruchnej.

Uroczystość Wczesnej i I Komunii Świętej (24 dzieci i 3 wczesnej).

Ks. Miś Arkadiusz z Drogomyśla przybywa po kolektę po raz drugi w roku. Efekt mniejszy.

Robimy w parafii przygotowania do peregrynacji M.Bożej -

Po blisko 10 latach - MISJE PARAFIALNE. Prowadzą je 00. Redemptoryści z Gliwic. Odpust parafialny św. Anny - kazanie i suma odpustowa Ks. Dr Józef Gawor z Katowic- skierowana raczej do starszych matek o św. Annie.

W myśl nowej Liturgii Mszalnej - na miejsce łacińskiego Kyrie Elejson - polskie 3 …………… „Panie zmiłuj się nad nami!” i „Chwała na wysokości Bogu....”

TYDZIEŃ MISYJNY W KOŚCIELE !

PERYGRYNACJA w 1967 - bardzo okazała. Wielki udział wiernych. Przybywa Bp. Józef Kurpas- księża dekanatu i inni- przeszło 40- Kilku …………………

Misje parafialne przynoszą dużo Komunii św. Robimy …………………………… Ks. Biskup na nabożeństwie do wszystkich stanów. Udział wiernych pozytywnie- zaskakujący.

24.10.1967 - delegacja parafialna na Jasnej Górze w intencji wolności Kościoła w Polsce i ………………………

Wskrzeszony Chór Kościelny- Zapał duży - podtrzymać Go.

W niedzielę 12.11.1967— przed Uroczystością św. Stanisława zjazd młodzieży dekanatu- występuje chór mieszany z Chybia.

ADWENT RORATY! Dzieci w 100%. - Dostają pamiątki codziennie —

BOŻE NARODZENIE. ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU!

do góry


ROK 1968

Rozpoczynamy Nowy Rok! Co nam przyniesie?

Po okresie przerwy świątecznej znowuż normalna nauka religii.

14.01.1968 w niedzielę wyjeżdżamy z Chórem Kościelnym do Małej Wisły z kolędami- a w przyszłą niedzielę do Golasowic.

Od 18.01 - 25.01br. Tydzień Ekumeniczny- udział wiernych i braci Ewangelików wzrasta! Pakt pocieszający - hasło – „Ku chwale Jego Majestatu”.

Zapowiadamy wizytację Biskupa w parafii- w dniach od 24- 28.4.- 29.4.br. Specjalne nauki przygotowawcze do Sakramentu Bierzmowania. Ogłoszenia publiczne z ambony Statutu Cmentarnego w Pruchnej i zaapelowanie do wszystkich parafian, w związku z wprowadzeniem nowych emaliowanych tabliczek nagrobnych o złożenie 40 zł. na ten cel.

W niedzielę 28.01 - o godzinie 14.00 w Strumieniu zjazd młodzieży dekanalnej- Adoracja żłóbka. Młodzież prucheńska bierze gremialny udział. Było nas w Strumieniu zebranej młodzieży Dekanalnej - kilka tysięcy (2000 uczestników).

Zapowiedziany delegat z Kurii z Katowic nie przyjechał.- Zaprowadzamy przy nieszporach wspólne czytanie Pisma św.

Zaczyna się okres Spowiedzi Wielkanocnej. To już Przedwiośnie!

Zachęta parafian w poszczególnych stanach do wzięcia udziału w zamkniętych rekolekcjach w Kokoszycach. Skorzystało kilka osób. Reszta oporna.

Wystawienie N.S. i Adoracja w parafii od końca karnawału.

Kazania pasyjne w tym roku wygłosi ks. wikary Walter Pietrucha z Katowic.

Udział wiernych na Drodze Krzyżowej i Kazaniach Pasyjnych tłumny.

W niedzielę 31.03 - tradycyjna Spowiedź Wielkanocna w Pruchnej.

Do pomocy przybywają (bo jest po co) obcy kapłani.- Wreszcie Wielkanoc i coraz bliższy czas wizytacji Biskupiej.

W dniach od 21.4 - 28.4.br - odnowienie Misji Parafialnych, które poprowadzą 0. Redmptoryści z Gliwic- Ks. Antoni Stańczyk.

Wzywamy do przyjścia na probostwo starszych i młodzież dotąd jeszcze nie Bierzmowaną celem zgłoszenia się- bo następne bierzmowanie dopiero w 1973!- Udział wiernych na Mszach Świętych i naukach rekolekcyjnych bardzo duży. Duża ilość spowiedzi i Komunii św.

Odwiedziny chorych i starców w parafii - przez 0.Misjonarzy.

Kolektę na zakończenie - Odnowienia Misji Parafialnych – (bardzo obfitą)- zbiera 0. Misjonarz.-

Wizytacja Biskupa w parafii i udzielenie dzieciom Sakramentu Bierzmowania 28.04.1968. Przybywa J.E. ks. Biskup Sufragan Józef Kurpas. Uroczyste przywitanie w obecności licznych tłumów zgromadzonych wiernych i licznie zebranych księży konddekanalnych i znajomych - o godzą 15.00.

Kościół pięknie przystrojony. Chór śpiewa „Ecce Sacerdos”.

Wierszyki, przywitanie przez członków Sady Parafialnej p. Adamczyka Józefa.

W Kościele krótkie przywitanie i sprawozdanie z życia parafialnego Księdzu Biskupowi składa ks. Proboszcz. Ks. Biskup pozostaje 2 dni w parafii, na nauki stanowe, odprawień Mszy św., udzielając małym dzieciom i ich matkom specjalnego błogosławieństwa Biskupiego. Nastrój bardzo przyjemny. Wizytacja kancelarii parafialnej i odjazd rano do Katowic.

W niedzielę 09.06.br. - Uroczystość I Komunii św. i wczesnej Komunii św. naszych dzieci. W żadnej rodzinie, podobnie jak w ubiegłym roku nie ma wódki na uroczystości Komunijnej.

W uroczystość św. Apostoła Piotr i Pawła 29.06.br. publiczne zawiadomienie parafian- o nałożonym podatku za nieprowadzenie Księgi Inwentarza w wysokości 11.262 zł. Pismo odwoławcze do Województwa i Ministerstwa Finansów w Warszawie. Ciekawe? jaka będzie odpowiedź?

Wyjazd autobusem z parafianami na pielgrzymkę do Barda Śl. - Wambierzyc i Gór Stołowych. Bierze udział kilkadziesiąt osób.

14.07 br. - wyjeżdżamy z matkami i dziećmi I Komunii do Częstochowy z pielgrzymką.

28.07 br. Wspaniała uroczystość odpustowa w parafii św. Anny! Sumę odpustową odprawia ks. Proboszcz Adolf Gawłowski z Istebnej- kazanie głosi ks. proboszcz Józef Kukuczka z Kaczyc - Urlop!

Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku szkolnego 1.9 br. Mszą św. o godzinie 7.00- rozpoczynamy z Bogiem!

Kolekty wiernych odtąd w większości przeznaczone na wymianę i remont żaluzji i okien wieży kościoła.

Rolnicy Pruchnej na żniwne swoje - nie spieszą się!. Brak głębszego zainteresowania. Pan Jezus i Matka Najświętsza na nabożeństwach różańcowych często osamotnieni. Odprawiam to nabożeństwo w obecności kilkunastu najstarszych parafian- Pod koniec października zaczynają liczniej i dzieci uczęszczać.

W niedzielę - po Uroczystościach Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego- przybywa do parafii z naukami werbującymi na rekolekcje zamknięte- Ks. Alojzy Kloc z Kokoszyc. Efekt materialny - duży- duszpasterski - kilkunastu zapisanych.

Znowuż koniec roku zbliża się.

Dzieci 6.12.- przeżywają we wszystkich klasach na nauce religii uroczystość św. Mikołaja!

Tak jak w zeszłym roku- tradycyjna Spowiedź Adwentowa w parafii.

Święta Bożego Narodzenia przebiegają spokojnie.

Co nam przyniesie Nowy Rok 1969.

do góry


ROK 1969

Po Świętach Bożego Narodzenia - rozpoczynamy obchód kolędowy- 13 dzielnic Pruchnej- 350 rodzin. Wszędzie (za wyjątkiem kilku przypadków) serdeczne przyjęcie kapłana. Poznaję coraz to lepiej rodziny i ich problemy. Ofiarność na rzecz kościoła duża.

Dnia 9.01.1969 - spotkanie ekumeniczne - biblijne w Pruchnej- na rozpoczęcie Modłów Zjednoczenia Chrześcijan. Przybywają Księża w liczbie ponad 50-ciu, 2 księży pastorów - z Drogomyśla i Golasowic- tylko nie przybył zapowiedziany poprzednio ks. Bpa Ordynariusz Herbert Bednorz. W zastępstwie przybywa ks. Notariusz Czasław Domin-                          Referat Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej.

Kościół wiernymi - wśród których są bracia ewangelicy - przepełniony.

Po krótkim słowie powitania przez miejscowego Księdza Proboszcza Gerarda

Węgierka- oraz krótkim nabożeństwie ekumenicznym- konferencja obecnych księży w Kościele. Referat główny wygłasza o ekumenizmie ks. Proboszcz.

Wywiązała się gorąca dyskusja - w czasie której między innymi zabierają głos obaj księża Pastorzy ewangeliccy. Po raz pierwszy w historii parafii w kościele katolickim publicznie. Na zakończenie spotkania konfratowie - odprężenie na probostwie.

16.02 br. Dzień Skupienia dla młodych małżeństw. Jest obecnych kilkanaście par młodych małżonków.

W dniach od 19.02 - 25.02.1969 - w kościele „Tydzień Modłów o Trzeźwość- p.t. „Daj nam Panie, młodzież trzeźwą, zachowaj ją od klęski alkoholizmu” - Krótkie nabożeństwo ekspijacyjne, …………………… i przeźrocza filmowe o treści antyalkoholowej. Jest wyłożona Złota Księga Trzeźwości.-

Kazanie Pasyjne w tym roku głosi ks. Proboszcz Kazimierz Wala z Małej Wisły.

W dniach od 20.03 - 23.03.br - parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne z wielkim pożytkiem głosi KUL-owiec Ks. Mgr Józef Grzyb Salezjanin z Lublina.

WIELKANOC! - zapowiedź i zachęta do pielgrzymki stanowej do Piekar Śl. 25.05.br.

W niedzielę 1.6.br. idziemy na wybory.

08.06.br - Uroczystość Wczesnej i I Komunii św. w parafii i wakacje!

Odpust parafialny Św. Anny 27.07 br. Kazanie odpustowe głosi ks. Proboszcz Kazimierz Wala z Małej Wisły. Sumę odpustową odprawił Ks. Przeor Józef Herman z Gliwic Redemptorysta.

Rozpoczynamy z Bogiem Nowy Rok Szkolny 1969/70

Wierni zaczynają składać ofiary na okna- witraże w Kościele. Ofiarność ____________ się.

Jubileuszowy XXV Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego p.t. Pomóż utrudzonej matce.

Uwrażliwienie i otwarcie serc na wielki trud i ogromne poświęcenie naszych drogich matek-

19.10.br. - niedziela - popołudniu wyświetlenie w kościele ruchomego, dźwiękowego filmu produkcji francuskiej – „Bernadetta”. Kościół pełny!

Zbiórka ziemniaków po parafii- na kleryków Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Połów bardzo obfity. Gdzieś około 10 ton ziemniaków i inne ziemiopłody. Przyjeżdżają klerycy i p. Bieniek osobiście po odbiór -

05.11 br. Uroczystość patronalna kolejarzy w Pruchnej - Św. Katarzyny.- Zbliżamy się powoli do końca roku - Adwent i Święta.

Statystyka parafialna i koniec roku 1969r.

do góry


ROK 1970

Rozpoczynamy Go z Bogiem!. I od razu wyskakują nowe potrzeby parafii. - okna prezbiterium (nowe witraże), okiennice wieży - remont konieczny sfatygowanych organów. Ale jakoś z pomocą Bożą i parafian podołamy.

Widać znaczny wzrost życia religijnego w parafii. Znika powoli pijaństwo- większy udział w tygodniowej Mszy św. Podzieliłem się z tym i na kolędzie. Ofiarność wzrasta. Najgorzej spisują się dotąd rolnicy.

O ile chodzi o kościół to myślę- że do 100-lecia Kościoła w Pruchnej w 1973 i wizytacji biskupiej będzie można kościół wyszykować. Mamy już nowy ołtarz twarzą do ludzi ambonę. W planie tych 3-lat musiałbym -remont kapitalny organów kościoła, zakończenie i dalszy ciąg witraży i wymiany okien w kościele, bieżąca konserwacja dachu i wieży oraz probostwa, kaplicy św. Józefa, płoty na cmentarzu i wokół probostwa, położenie chodnika betonowego wokół kościoła, i założenie kwietników- Co z tego zrealizujemy?

08.02 br. - przybywa z zespołem młodzieżowym- beatowym z Panewnik - na zjazd mło­dzieżowy do Pruchnej 0.   franciszkanin. Na spotkanie przy żłobku z Panem w piosence religijnej i modlitwie. Obecnych 2000 młodzieży!

Na rozpoczynający się Tydzień Trzeźwości przybywa w związku z rozpoczynającymi się rekolekcjami parafialnymi 0.Redemptorysta Piotr Zabierzi z Głogowa.

Udział na naukach rekolekcyjnych i spowiedzi św. dotąd niespotykany. Wzrasta liczba przyjętych Komunii św.

Kazania Pasyjne głosi Ks. Proboszcz Józef Śliż z Ochab. Udział wiernych na Drodze Krzyżowej i Kazaniach Pasyjnych b. duży.

26.04 br. - Uroczystość Wczesnej i I Komunii św. w parafii. - przy bardzo dużym udziale wiernych i gości zaproszonych. Centralna uroczystość maryjna 3.5.br. Królowej Polski- w połączeniu z nabożeństwem majowym - z udziałem wszystkich dzieci w bieli - rocznicy wczesnej i I Komunii św. - ze świecami.

05.05 br. - w niedzielę uroczystość hutników i metalowców- św. Floriana – którzy w tym dniu na okna - witraże kościoła składają ofiarę obfitą.

Powtórnie zapowiadamy konieczny remont organów.-

BOŻE CIAŁO!- wypada bardzo okazale. Mamy zezwolenie na odbycie procesji do 4 ołtarzy - od kościoła ewangelickiego- szosą przelotową Pruchna -Skoczów- aż po mleczarnię. Pochód rozciąga się na około 0,5 km. Dopisują poszczególne stany. Wielki   . Po Bożym Ciele - codziennie w oktawie Bożego Ciała- nabożeństwo - wieczorna Msza św., z procesją eucharystyczną. Pogoda jak na razie dopisuje!

31.05 br.     stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.

01.06 br.   - Międzynarodowy Dzień Dziecka!- młode matki przybywają do kościoła ze swoimi małymi pociechami, gdzie po Mszy św. w ich intencji odprawionej udziela się im specjalnego błogosławieństwa. Zaczynają się jakieś plotki w parafii o moim rzekomym odejściu.

Oświadczam z ambony

„Prosiłem kiedyś i dziś to powtórnie powtórzę, by nie wierzyć plotkarzom w parafii, którzy usiłują wprowadzić niezdrowy ferment między kapłanami, a parafią Jeśli jakieś zlecenie księdza Biskupa będzie do ogłoszenia w parafii- podam to do publicznej wiadomości w stosownym czasie!”

W II Święto Zesłania Ducha Świętego przybył ………………… do Pruchnej J.B.Ks. Bpa Ordynariusz Herbert Bednorz i po odbytej rozmowie zaproponował przeniesienie z Pruchnej na proboszcza do Istebnej Śl. W duchu posłuszeństwa Księdzu Biskupowi _ przyjąłem i złożyłem wobec niego pisemną odręczną rezygnację z parafii Pruchna- którą jednak z nutą żalu w sercu opuszczam- gdyż przez te 7 lat pobytu w parafii - mocno się z nią- a zwłaszcza z dziećmi związałem.

Taka jednak wola Boża! Na razie parafii nic nie mówię, aż do czasu. W okolicy plotki nie ustają. Mam zająć miejsce Ks. Proboszcza A. Gawłowskiego, który udaje się na emeryturę. Okazuje się jednak, że decyzjęźniej zmienił, a mnie władza wojewódzka nie zatwierdzają na Istebną. Tak stały sprawy kiedy zaczął się czas wakacji i urlopu.

Po powrocie z urlopu - czynimy przygotowania do rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 1971/1972. Wyjeżdżam z pielgrzymami z Pruchnej- kilkadziesiąt osób - do Kalwarii Zebrzydowskiej pociągiem. Przeżywamy tam 2 niezapomniane dni.

26.08 br. - wyjeżdżam do Częstochowy …………………………… na Ogólnopolską Pielgrzymkę Księży. Tutaj - na Jasnej Górze w sposób nagły i niespodziewany ks. Biskup Ordynariusz zleca mi w opiekę duszpasterską nową placówkę w ROW-ie, Maryjną Parafię- Niepokalanego Serca Marii w Kokoszycach Śl. To pamiątka, którą przywożę z Jasnej Góry.

W najbliższą niedzielę- żegnam się z moją drogą tak mi bliską rodziną parafialną Prucheńską- dziękuję za współpracę, serce i ofiarność parafii.

Księdzu dziekanowi Franciszkowi Poroszowi- z którym przeżyliśmy wspólnie w zgodzie 7 lat - i przedstawiam czcigodnego mego zastępcę - kolegę kursowego Księdza Waltera Pietruchę z Chorzowa. - któremu jako nowemu proboszczowi życzę- radosnych Bożych przeżyć w Pruchnej w życiu osobistym i duszpasterskim - Szczęść Boże!

do góry

f t g m

Kancelaria parafialna

czynna:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki : w godz. 800 - 900 i po mszy świętej wieczornej

w soboty w godz. 800 - 900 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca

w środy, niedziele i święta - kancelaria nieczynna

Kontakt

 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Anny w Pruchnej
43-523 Pruchna
ul. Główna 37
tel. 33 857 35 15

Odwiedziło nas:

dzisiaj 0

wczoraj 188

w tygodniu 626

w miesiącu 3947

Łącznie (od 14-06-2016) 406411

Kubik-Rubik Joomla! Extensions