Ludwik Bierski (1871-1956)

Urodził się 19 sierpnia 1871 w Pruchnej. Rodzicami ks. Bierskiego byli Genowefa ( 1844 – 1914 ) i Paweł ( 1846 – 1908 ) kierownik szkoły w Pruchnej i organista. Spoczywają na cmentarzu w Pruchnej wraz z wnuczką Hilegardą Wranka. Brat Księdza Franciszek ( 1877 – 1930 ), tak jak ich ojciec, był również kierownikiem szkoły w Pruchnej i organistą. Ksiądz Ludwik miał trzy siostry: Annę, Marię i Gabrielę. Po Franciszku Bierskim kierownikiem szkoły i organistą został jego zięć Jan Wilczek. Ludwik został przyjęty na studia teologiczne do Ołomuńca. 5 lipca 1895 przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Brennej (1895-1897), Strumieniu (od 11 października 1897). We wrześniu 1898 roku mianowany katechetą szkół powszechnych w Bielsku. W 1899 roku został administratorem w Ochabach. 11 stycznia 1900 powrócił jako wikary do Strumienia. W lipcu 1900 roku został skierowany do pracy w Cieszynie, gdzie był również kapelanem w miejscowym więzieniu. 5 lipca 1935 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał jako kapelan w klasztorze ss. Boromeuszek w Cieszynie.

Z dniem 1 lipca b. r. (1935) przeszedł ks. Ludwik Bierski, starszy wikary w Cieszynie, z powodu nadwątlonego zdrowia po 40-letniej działalności duszpasterskiej w stan spoczynku. Wyświęcony na kapłana dnia 5 lipca 1895 w Ołomuńcu, pracował jako wikary w Brennej, w Strumieniu, jako katecheta w Bielsku, jako administrator w Ochabach, a od 10 lipca 1900 r. — zatem 35 lat — jako wikary, katecheta w różnych zakładach i jako duszpasterz więźniów w Cieszynie. Dzięki swej gorliwości, sumienności, uprzejmości i dobroczynności cieszył się wśród parafjan cieszyńskich — dzieci i dorosłych — jako wytrawny, doświadczony duszpasterz wielkiem poważaniem, szczerym szacunkiem i serdecznem przywiązaniem. Odchodzącemu po długiej, owocnej pracy na zasłużony odpoczynek emerytalny życzymy trwałego zdrowia i długich jeszcze lat życia. - pisała Gwiazdka Cieszyńska.

Zmarł w październiku 1956 roku w Cieszynie.