Bludowski Maciej ( 16xx - 1711)

ks. Maciej Bludowski (16xx - 1711)

Prawdopodobnie jest to pierwszy katolicki ksiądz ustanowiony proboszczem w Pruchnej po reformacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kościół św. Anny katolicy odzyskali w roku 1643, to rok 1675 można przyjąć jako czas, w którym wspomniany kapłan rozpoczął swoją posługę duszpasterską w naszej parafii. Z tego roku bowiem pochodzą najstarsze zachowane księgi metrykalne założone właśnie przez ks. Bludowskiego.