Hudeczek Franciszek (1862-1878)

Ks. Franciszek Hudeczek (1862-1878) Urodził się 28 stycznia 1828 roku w Polskiej Ostrawie (dziś Slezka Ostrawa) jako syn nauczyciela Marcina i Magdaleny. Święcenia przyjął 22 lipca 1849 roku. Był wikarym w Jabłonkowie, administratorem w Mostach koło Jabłonkowa od 1857 roku,  a  10 lutego 1862 r. otrzymał probostwo w Pruchnej. Za czasów Jego proboszczowania wybudowano i poświecono obecny kościół. Umarł 26 października 1878 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Pruchnej.

W Gwiazdce Cieszynskiej (nr 45 z 9 listopada 1878 roku, str 386) ukazała się notatka na ten temat: — Ks. Franciszek Hudeczek, proboszcz w Pruchnej umarł 26 października, po dłuższej słabości, w 50 roku życia, ogólnie żałowany przez swych parafjan i wszystkich, którzy go znali. Pogrzeb jego odbył się 29 pażdz. w obecności licznego duchowieństwa. —
Administratorem w Pruchnej mianowano ks. Józefa Paszka dotychczasowego wikarego niemiecko-lutyńskiego.

Jego nazwisko znalazło się wśród trzech księży, którym poświęcona jest tablica pamiątkowa zasłużonych proboszczów, umieszczona na jednym z filarów nawy głównej kościoła.