Myrcik Józef (1898-1973)

Ks. Józef Myrcik (1898-1973),  (1935-1936) administrator  w Pruchnej.

 

Urodził się 5 marca 1898 w Boronowie. Był synem rolnika Franciszka i Franciszki z d. Głowacz. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Gliwicach, gdzie w 1917 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku został zaciągnięty do wojska pruskiego. W jego szeregach walczył na różnych frontach I wojny światowej. W 1920 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 2 marca 1924 we Wrocławiu z rąk kard. A. Bertrama. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Józefa w Rudzie, św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach i MB Różańcowej w Chropaczowie. W 1931 roku zdał egzamin proboszczowski. W 1935 roku otrzymał nominację na administratora parafii św. Anny w Pruchnej. 15 marca 1936 mianowano go administratorem, a krótko potem proboszczem w parafii św. Wawrzyńca w Kochanowicach. W 1969 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 12 października 1973 w Kochanowicach i tam został pochowany.