Walter Pietrucha (1932-1984) - (w Pruchnej 1970-1984)

Pietrucha Walter (1932-1984), (1970 - 1984) proboszcz w Pruchnej Urodził się 24 maja 1932 w Bytkowie. Był synem pracownika fizycznego Tomasza i Agnieszki z d. Wichary. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Chorzowie. Po zakończeniu II wojny światowej utzył się w Gimnazjum im. „Odrowążów” w Chorzowie, gdzie ukończył 4 lata gimnazjum i I klasę liceum. W 1949 roku przeniósł się do Szkoły Ogólnokształcącej Żeńskiej w Chorzowie. W czerwcu 1950 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu tego Wydziału przez polskie władze komunistyczne, od 1954 roku kontynuował naukę w ramach „studium domesticum” w seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 krypcie kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Z. Golińskiego.
Wakacje 1955 roku spędził na zastępstwie duszpasterskim w trzech parafiach: NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. św. Jadwigi w Chorzowie i św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Jadwigi w Chorzowie, Ducha Świętego w Chorzowie, Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach. św. Józefa w Katowicach-Załężu i św. Jana Chrzciciela w Tychach. 25 sierpnia 1970 został mianowany proboszczem parafii św. Anny w Pruchnej. Zmarł 3 maja 1984 w szpitalu w Cieszynie. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Pruchnej.