Historia kościoła


Nie wiadomo kiedy i w jaki sposób powstał kościół i utworzono probostwo w Pruchnej. Przypuszcza się, że kościół powstał w XV wieku, na pewno istniał już w 1447 r., ponieważ w 1442 r. książę daje Pruchnianom pozwolenie na branie drzewa na opał i na budulec, aż po potok Rudnik. Zapewne chodziło o budowę kościoła.

Jednak Schematyzm Diecezji Śląskiej z 1927 roku (Nakładem Kurji Biskupiej w Katowicach, Druk Księgarni i Drukarni Katolickiej, Katowice), podaje na stronie 89, że Parafia powstała już w XII wieku.

Podczas reformacji prucheński kościół parafialny dzielił losy przeważającej części kościołów w Księstwie Cieszyńskim i został przejęty przez miejscowy zbór. 

„Po odejściu wojsk szwedzkich ewangelicy uciskani byli niebywale przez ostałe wojska cesarskie. Specjalna komisja odebrała im wszystkie 50 kościołów, wśród których i drewniany kościół w Pruchnej”. 15 kwietnia 1654 roku ponownie znalazł się w rękach katolików. W 1735 roku do parafii przyłączona została miejscowość Knaj, a wyłączono parafię Bąków.

 Inwentarz z 1750 roku mówi, że w wierzy wisiały dwa dzwony o wadze 51 kg i 305 kg, które zostały podarowane kościołowi przez księcia cieszyńskiego Kazimierza. Najstarszy dzwon ważący 500kg nosił napis: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski, Łukasz, Marek, Jan, Mateusz 1732. Trzy nowsze dzwony zostały oddane w 1916 roku na cele wojenne. Zasadniczy remont kościoła przeprowadzono w latach 1725 oraz 1826, kiedy to poza remontem kościoła w miejscu drewnianej fary wzniesiono nową z twardego materiału, a także powiększono i ogrodzono cmentarz. W odpust na św. Annę, w 1871 roku, po zachęcających słowach biskupa wrocławskiego, kamień węgielny pod nowy kościół poświęcił dziekan strumieński Józef Pawik. Akt erekcyjny pochodzi z 30 lipca 1871 roku. Z kolei 9 listopada 1873 roku  kamień węgielny poświęcił Generalny wikariusz ksiądz Franciszek Śniegoń. Na uroczystość tę, odbywającą się w czasie pięknej jesiennej aury, przybyło wielu pielgrzymów.

Drewniany kościół rozebrano w 1784 roku. Wieża została zakupiona do kościoła św. Anny w Gołkowicach i istnieje do dnia dzisiejszego, chociaż ze względu na liczne remonty, jest to już raczej zupełnie nowa wieża. "Gość Niedzielny" nr 10 z 1937 rolu tak przedstawia tutejszą Parafię:

W czasie II Wojny Światowej kościół i parafia zostały praktycznie w 90% zniszczone. 

Pomimo to nabożeństwa odbywały się cały czas, nawet w tak zniszczonym kościele. Parafianie bardzo szybko zabrali się do odbudowy. Gromadzono materiały i zbierano składki. Ksiądz Bernard Jarek, proboszcz parafii, opowiada, że nawet kobiety pomagały np. przy gaszeniu wapna. W roku 1947 między innymi ufundowano stacje Drogi Krzyżowej i wymalowano kościół. Rok później odnowiono boczne ołtarze. Wieże zaczęto odbudowywać w 1949 roku, a otynkowano ją w lipcu 1950 rok.  

W tym samym czasie parafianie odbudowywali również probostwo. W 1983 roku odmalowano
kościół, odnowione zostały też organy sprowadzone w 1946 roku ze śląska opolskiego. Do II Wojny Światowej na wieży kościoła wisiały 4 dzwony.
Największy z nich ważył 560 kg a najmniejszy 160 kg. Podczas okupacji zniknęły trzy z czterech dzwonów. Pozostał tylko najmniejszy o nazwie Maryja. W 1954 roku z pracowni Felczyńskich przywieziono dwa nowe dzwony. W tym samym roku poświęcono je, nadając imiona Jezu Ufam Tobie i Święta Anna.

( Na podstawie książki Zarys dziejów i życia społecznego wsi Pruchna, Ewa  Raszka)