Życzenia Wielkanocne

W ten paschalny czas zamyśleń nad miłością Boga do człowieka,

życzymy udziału w ciągłym zadziwieniu nad Jego miłosierdziem i prostotą Chleba i Krzyża, które tak wymownie przemawiają do ludzi przez wszystkie wieki.

Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia:

Wiarą, jak ziarno gorczycy, by mogła góry przenosić,

Nadzieją, wbrew ludzkiej nadziei,

Miłością, która wszystko przetrzyma.

Tylko On zawsze zwycięża,

On jeden jest Panem Wszechmogącym,

Niech ten czas otwiera oczy, uszy i serca,

na Jego zbawcze działanie.

Niech Jezus Zmartwychwstały w każdym z nas nieustannie wzrasta i obdarowuje Nowym Życiem. Tego życzą Wasi duszpasterze.