• Kościół św. Anny i kaplica św. Józefa

  • Kościół św Anny w Pruchnej

  • Kapliczka św. Józefa

  • Kapliczka św. Józefa

  • Kościół św Anny w Pruchnej

  • Pielgrzymka Tyniec 2016

Copyright 2017 - - parafia-pruchna.pl

Ogłoszenia duszpasterskie od 30 kwietnia do 7 maja

Ogłoszenia duszpasterskie

od 30 kwietnia do 7 maja 2017r.

 III Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Jezus Chrystus gromadzi nas na Eucharystii. On przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. W świetle Jego słowa mamy lepiej zrozumieć nasze życie doczesne, które jest pielgrzymowaniem po drogach wiary. Uczestnicząc w liturgii, z wiarą przystąpmy do Stołu Słowa Bożego i Stołu Eucharystycznego, aby doświadczyć spotkania ze Zbawicielem.

Liturgiczne obchody tygodnia:

  w poniedziałek, 1 maja – wspomnienie dowolne św. Józefa, rzemieślnika. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Ale pamiętamy także o tych, którzy tej pracy zostali pozbawieni.

Od jutra rozpoczynamy Maryjne nabożeństwa majowe.

        we wtorek, 2 maja – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

        w środę, 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to Dzień  Modlitw w intencji emigracji Polskiej.

Msze święte będą odprawiane o godz. 7:00, 9:00 i 11:00

        w czwartek, 4 maja – wspomnienie św. Floriana, męczennika i patrona strażaków

        w sobotę, 6 maja – święto św. apostołów Filipa i Jakuba

1. W poniedziałek rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. Zapraszamy wszystkich parafian dorosłych, dzieci i młodzież do licznego uczestnictwa w tych nabożeństwach. Nabożeństwa majowe będą odprawiane  w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz 17:00 w środę i sobotę po Mszy Świętej porannej a w niedzielę o godz. 15:30.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Módlmy się za kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.

W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:30.

Okazja do spowiedzi dla dzieci w czwartek od godz. 16:30 a dla młodzieży i dorosłych w piątek od godz. 16:30.

3. Odwiedziny chorych i starszych parafian w sobotę od godz.  8:00.

4. W sobotę po rannej Mszy Świętej odbędzie się spotkanie zelatorek Żywego Różańca.

5. Serdeczne Bóg tym, którzy zatroszczyli się w tym tygodniu o czystość naszego Domu Bożego, na przyszły tydzień  opiekę nad kościołem powierzamy mieszkańcom: KNAJA  ulice: Stawowa:  6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 20a, 22, 24, 28, 32,47, 51, 55 ; Myśliwska: 1, 5, 86,86a,  88, 90, 92 .

Na cały tydzień pracy i nauki wszystkim życzymy Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i naszej świętej patronki Anny.

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 

Być dobrym jak chleb

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2, 42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.  

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów  wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny.  Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

 w Warszawie, dnia 14 marca 2017 r.

List pasterski należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji bielsko-żywieckiej w 2 niedzielę wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego (23 kwietnia 2017 roku).

   + Piotr GREGER

Wikariusz Generalny

f t g m

Kancelaria parafialna

czynna:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki : w godz. 800 - 900 i po mszy świętej wieczornej

w soboty w godz. 800 - 900 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca

w środy, niedziele i święta - kancelaria nieczynna

Kontakt

 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Anny w Pruchnej
43-523 Pruchna
ul. Główna 37
tel. 33 857 35 15

Odwiedziło nas:

dzisiaj 10

wczoraj 75

w tygodniu 275

w miesiącu 2264

Łącznie (od 14-06-2016) 17020