Ogłoszenia duszpasterskie od 21 do 28 września 2014 roku.

Dziś XXV niedziela zwykła

 

 

 Tylko Pan Bóg może nadać ostateczny sens życiu człowieka. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się nam bliski. Ponieważ doświadczyliśmy Jego miłości i dobroci, ufamy w Bożą pomoc na drodze codziennych naszych zmagań. Bóg działa w sposób wymykający się ludzkim wyobrażeniom. Jest dobry dla wszystkich, nawet, jeśli to nie odpowiada naszemu poczuciu sprawiedliwości. Otwórzmy się na Jego głos, abyśmy odczuli obecność Boga również w tym, co niepojęte, zaskakujące i tajemnicze.

 

Dzisiaj w niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

 

 Liturgiczne obchody tygodnia:

- we wtorek, 23 września – wspomnienie świętego Ojca Pio, kapłana

- w środę, 24 września – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Bielsku

- w czwartek, 25 września – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana

- w sobotę, 27  września – wspomnienie świętego Wincentego a'Paulo

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na radio Anioł Beskidów.

 

Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim , którzy zatroszczyli się o czystość Domu Bożego na tą niedzielę.

Na przyszłą niedzielę troskę o  czystość i wystrój kościoła powierzamy mieszkańcom

PRUCHNA CENTRUM – GRUPA I ulice: Główna: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 28, 30,32; Astrów: 2, 3, 6, 10; Kwiatowa: 1, 6, 8; Osiedlowa 32.

 

Na cały tydzień pracy życzymy obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej i patronki św. Anny.