Copyright 2024 - parafia-pruchna.pl

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA RZYMSKO-KATOLICKIEGO PARAFII
ŚW. ANNY W PRUCHNEJ

 

 1. Cmentarz jest własnością Parafii św. Anny w Pruchnej. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażania pamięci i czci zmarłych, modlitwy za nich, jest miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.
 2. Cmentarzem zarządza proboszcz parafii św. Anny w Pruchnej, zwany dalej Zarządcą.
 3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:
 4. Z Zarządcą należy uzgodnić:
  1. Przed pochówkiem
   • czas i rodzaj pogrzebu
   • miejsce grzebania
  2. Każde wejście na cmentarz w celu wykonania prac kamieniarskich, zarówno przez pracowników zakładów kamieniarskich jak i inne osoby
 5. Dokonując uzgodnień z pkt 4a wymaganym dokumentem jest jeden z egzemplarzy karty zgonu zmarłego, zawierającej adnotacje urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
 6. wykop grobu wykonuje grabarz, który pobiera za tę pracę opłatę. Do jego obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca obok grobu
 7. Za miejsce grzebalne należy uiścić opłatę, o ile miejsce to nie jest opłacone w ramach czasu określonego w pkt 9.
 8. Osoba poprzez wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie nabiera praw własności opłacanego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem według ustaleń w niniejszym regulaminie.
 9. Grób nie może być ponownie użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20
 10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to Zarządca traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 11. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.
 12. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy uzgodnić z Zarządcą wymiary zewnętrzne nagrobka. Dopiero po tych uzgodnieniach można złożyć zamówienie u kamieniarza.
 14. Prace przy nagrobku (obramowaniu itp.) należy tak wykonać, by nie spowodowały one szkód na sąsiednich grobach ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
 15. Pozostałości po starych rozebranych nagrobkach winne być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.
 16. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi do prac kamieniarskich może odbywać się po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą.
 17. Po ukończeniu prac należy zgłosić się w kancelarii parafialnej celem złożenia opłaty w wysokości 10% kosztów całkowitej inwestycji. Opłata powyższa może być rozłożona na raty na wniosek realizującego inwestycję.
 18. Jeżeli prace są wykonywane systemem gospodarczym i nie można wykazać się rachunkiem wystawionym przez wykonawcę, to opłaca się 10% od nominalnej wartości nowo postawionego pomnika, czy jego nowego elementu wg stawek obowiązujących w zakładach kamieniarskich.
 19. Za jakiekolwiek szkody wynikające z niesolidnego wykonania robót, czy nic zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.
 20. Zabrania się wprowadzania psów na teren cmentarza, palenia papierosów i picia alkoholu oraz hałasowania na cmentarzu.
 21. Zabrania się samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz usuwania już posadzonych na cmentarzu przez jego zarządcę.
 22. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez zarządcę cmentarza lub jego pełnomocnika.
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go na tablicy cmentarza.

 

 

f t g m

Kancelaria parafialna

czynna:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki : w godz. 800 - 900 i po mszy świętej wieczornej

w soboty w godz. 800 - 900 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca

w środy, niedziele i święta - kancelaria nieczynna

Kontakt

 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Anny w Pruchnej
43-523 Pruchna
ul. Główna 37
tel. 33 857 35 15

Odwiedziło nas:

dzisiaj 132

wczoraj 141

w tygodniu 411

w miesiącu 4133

Łącznie (od 14-06-2016) 412483

Kubik-Rubik Joomla! Extensions